sản xuất móc treo vải

Bảng treo mẫu vải Best Pacific
Bảng treo mẫu vải Best Pacific

Đăng lúc 22:58:47 ngày 29/09/2019 | Lượt xem 1662

Bảng treo mẫu vải Best Pacific là mẫu rất khác các bảng treo mẫu vải khác ở kích thước, kích thước bảng treo mẫu vải chiều ngàng dài và chiều kẹp vải lại nhỏ, phần in ấn rất đơn giản là in một màu đen. gắn móc nhựa trong.

0906.030.286